top of page

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Udělujete tímto souhlas společnosti AT studio Domino z.s. se sídlem K Netlukám 1472/6, Praha 10, 104 00, IČ: 26526263 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

    jméno a příjmení
 e-mail
 rodné číslo účastníka tábora
 telefonní číslo
 adresa bydliště
 další osobní údaje potřebné pro naplnění stanoveného účelu Osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem nezbytně nutném pro: 

    příjem a vyřizování dotazů z kontaktních formulářů
 příjem a vyřizování poptávek a objednávek na služby a produkty společnosti
 jiných dotazů návštěvníků webových stránek www.atsdomino.cz Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu maximálně 5 let.
Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám: - poskytovatelům a majitelům ubytovacích, stravovacích a obdobných služeb, kde se tábory, výlety či jiné akce konají (především se jedná o jméno, příjmení a datum narození) - ostatní oprávněné instutice (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení, obecní úřad, ministerstvo, magistrát apod.)
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formou například zasláním emailu na adresu atsdomino@atsdomino.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti AT studio Domino, K Netlukám 1472/6, Praha 10, 104 00. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, a třetí straně jsou poskytovány pouze údaje nutné ke splnění jejich účelu. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně, jsou přesné a pravdivé. K osobním údajům budou mít přístup jen pověření zaměstnanci. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 

    vzít souhlas kdykoliv zpět,
 požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. V Praze 1. 1. 2019

bottom of page